Funktionärer

Anmälan för funktionärer görs via scoutnet
Till funktionärsanmälan

Avgift för funktionärer är 100 kr per lägerdag 30/7 – 5/8

Är man med på för-förläger, förläger och efterläger reduceras kostnaden enligt tabellen nedan.
Även Utmanare har möjlighet att reducera sin avgift genom att vara med på för- och/eller efterläger.

För-förläger 22/7 – 25/7 50 kr per dag
Förläger 26/7 – 29/7 50 kr per dag
Efterläger 6/8 – 8/8 100 kr per dag

 

Funktionärsavgiften för alla 7 lägerdagar är alltså 700 kr, och du kan få upp till 700 kr i rabatt om du är med på alla dagar på för-förläger, förläger, och efterläger (8×50 kr plus 3×100 kr).
Utmanare som ska åka som deltagare och vill vara med på för- och/eller efterläger ska också skicka in en anmälan som funktionär.

Funktionärer behöver innan lägret börjar ha gjort Trygg möten och visat upp ett registerutdrag ur belastningsregistret.